מדוע 40 דקות אינן מספיקות לשיעור אחד?

שיעור נהיגה מורכב בדרך כלל משלושה חלקים.

1. חזור על השיעור האחרון. (נהיגה עם דגש על חומרים שנלמדו בשיעור הקודם ויישום שלו על הכביש)

2. הסבר על הנושא החדש.

3. יישום נושא חדש בפועל.

אם משך השיעור הוא 40 דקות, אזי ההסבר לנושא החדש יכווץ בגלל מחזור ​​בזמן. אם משך השיעור הוא 60 דקות, אז חזרה על הנושא הקודם, לימוד נושא חדש ויישום בפועל מחולקים לחלקים שווים של 20 דקות. כך, בשעה אחת התלמיד לא מתעייף ומסוגל ללמוד נושא חדש.

20.12.2018

להירשם לשיעור